Skowronek - usługi pogrzebowe Leżajsk
telefon całodobowy 692 499 340
"Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej..."

Ważne informacje

Dokumenty niezbędne do zorganizowania pogrzebu:

- karta zgonu - dokument wydawany przez lekarza,

- akt zgonu - dokument wydawany przez USC.

 

Do uzyskania aktu zgonu należy przedłożyć:

- karta zgonu,
- dowód tożsamości osoby zmarłej,
- dowód tożsamości współmałżonka osoby zmarłej lub odpis skrócony aktu małżeństwa,
- dowód tożsamości osoby zgłaszającej zgon.

 

Do otrzymania zasiłku pogrzebowego wymagane są:

- akt zgonu,
- oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu,
- wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego ZUS lub KRUS.

 

Zasiłek pogrzebowy - przyznawany na pokrycie kosztów pogrzebu, przysługuje w razie śmierci:
1. ubezpieczonego, tj.:
    a) osobie podlegającej ubezpieczeniu emerytalno-rentowym
    b) osobie pobierającej emeryturę lub rentę,
2. osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała
    warunki do jej uzyskania,
3. osoby pobierającej zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, świadczenie rehabilitacyjne,
4. członka rodziny osoby zmarłej. Za członka rodziny uważa się:

    - małżonka (wdowa, wdowiec),
    - dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
    - wnuki i rodzeństwo,
    - rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Przysługuje również pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, instytucji zakonnej, osobie innej niż członek rodziny, w wysokościach udokumentowanych kosztów pogrzebu.


Od 1 marca 2011 r. zasiłek pogrzebowy wynosi 4000 zł.

 

pobierz -> Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego z ZUS

pobierz -> Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego z MSWiA

pobierz -> Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego z KRUS

pobierz -> Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego z WBE

kwiatek
Realizacja: scnet - tworzenie stron internetowych Cppyright © skowronek-lezajsk.pl